DISTRIBUIȚI
Reactor chimicale BTX
Reactor BTX. Credit: VTT

Cercetătorii din Finlanda au convertit cu succes biomasa lignocelulozică în așa numite chimicale BTX regenerabile: benzen, toluen și xylen, prin gazeificare, sinteze Fischer-Tropsch și aromatizare.

Chimicale BTX sunt folosite la scară largă ca solvenți sau ca metrii prime pentru obținerea maselor plastice, a carburanților, a vopselelor sau chiar a unor medicamente cum ar fi paracetamolul. De obicei sunt obținute din petrol brut, dar există un interes crescut pentru găsirea-identificarea unor modalități de obținere a BTX din resurse regenerabile și sustenabile. Investigatorul principal Matti Reinikainen și cercetătorul senior David Thomas de la Centrul de Cercetare Tehnică a Finlandei afirmă că prin procedeul propus de VTT pot fi obținute benzen de puritate 90% și toulen de puritate 70%. Reinikainen afirmă că biomasa, compusă din material lemnos și deșeuri agricole, este în prima etapă gazeificată în curent de oxigen/abur la 700 – 900 °C într-un gazeificator cu pat fluidizat. Cercetătorii filtrează gazul de sinteză, apoi îndepărtează hidrocarburile mai grele sau păcura prin reformare catalitică, în timp ce sulful sau alți agenți otrăvitori ai catalizatorului sunt îndepărtați prin adsorție. Gazul pur de sinteză este alimentat într-un reactor Fischer-Tropsch, unde este încălzit la 250 – 300 °C la o presiune de 5 bar în prezența catalizatorului cu conținut de fier. Astfel se produce un amestec lichid de hidrocarburi bogat în olefine. Procesul de aromatizare utilizează un zeolit cu rol de catalizator care asistă transformarea relativ ușoara a olefinelor în molecule aromatice BTX. Pentru obținerea produșilor finali puri amestecul este procesat prin fracționare.

La ora actuală, cercetătorii estimează costul de producție prin procesul dezvoltat a unei unități chimicale pure pornind de la biomasă lignocelulozică  la 1.40 € per litru (1.60$/l) fiind semnificativ mai mare decât al chimicalelor BTX produse din petrol brut, dar mult mai redus decât al celor produse prin alte procese utilizând în mod identic biomasă ca materie primă.

”Procesul BTX se potrivește mai bine la scară redusă, (50 – 150 MW) spre deosebire de procesele de biomasă în faza lichida (BTL – procese pentru obținerea distilatelor medii, ca biodieselul)” afirmă Reinikainen. ”VTT a depus documentele pentru brevetarea tehnologiei. Acum se scriu două manuscrise pentru a fi publicate în jurnale.” Cercetătorii lucrează în continuare pentru ridicarea la scară industrială a procesului în cadrul Centrul de Pilotare VTT Bioruukki din Espoo, Finlanda sperând să îmbunătățească fezabilitatea tehnică și economică a procesului la scară industrială.

Sursa: http://goo.gl/ZF9KKQ

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ