Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi


Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului „Cristofor Simionescu” din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, are ca misiune pregătirea specialiştilor pentru domeniul ingineriei chimice şi a mediului, prin programe de licenţă (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat (3 ani). De asemenea, facultatea este implicată în proiecte de cercetare în domeniul ingineriei chimice şi biochimice, ingineriei de mediu și domeniile conexe, precum și în programe de perfecţionare pentru specialişti.

Principalele domenii de cercetare:

  • Inginerie Biochimică şi Biotehnologie
  • Ingineria Mediului şi Evaluarea Impactului
  • Tehnologii avansate de tratament pentru efluenţii industriali
  • Materiale polimerice multifuncţionale pentru aplicaţii speciale
  • Inginerie Chimică
  • Materiale avansate pentru aplicaţii farmaceutice, cosmetice şi alimentare
  • Cataliză şi biocataliză
  • Nanomateriale şi nanotehnologii
  • Chimia lemnului şi a componentelor sale
  • Ştiinţa hârtiei

Mai multe detalii se regasesc pe site-ul facultatii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *